frame interior frame interior frame interior
 
       
  logo    
 

MM AUDYT - Biuro Biegłych Rewidentów

Biuro Biegłych Rewidentów MM AUDYT Marianna Karp, Małgorzata Kwiecińska S.C.

Wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3063

Marianna Karp - biegły rewident nr w rejestrze 7317 tel. 601-32-60-90
Małgorzata Kwiecińska - nr w rejestrze 10622 tel. 606-667-552

Biuro działa od 2005r. i oferuje doskonałą jakość usług dzięki umiejętnościom i doświadczeniu osób prowadzących.
Wspólnicy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu rachunkowością i finansami jednostek gospodarczych w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Posiadają bogatą i aktualną wiedzę specjalistyczną, doskonałą znajomość warsztatu księgowego i sposobu funkcjonowania służb księgowych oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych jednostek, co gwarantuje dobra organizację i sprawne przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych.
 
 
frame interior frame interior frame interior